Извештај о ванредном санитарном надзору Ортопедском одељењу Опште болнице Ћуприја са предлогом мера

 

Екипа Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ и Републички санитарни инспектор, дана 26.10.2015. године, обавили су ванредни санитарни надзор. Увидом на лицу места дошли смо до следећих закључака:

 • на одељењу је хоспитализовано 14 пацијената, у соби за изолацију су два пацијента, изолована раније, при чему је један још увек позитиван на клостридију, а други негативан и чека за отпуст. Осталих 12 пацијената су распоређени у осталих седам соба, међу којима су три сумњива на инфекцију. Код двоје пацијената су узорковане столице и послате на анализу у Лабораторију за клиничку микробиологију, а за једног до краја нашег боравка није узет узорак. Од анализираних два узорка, у току надзора смо добили информацију да је један позитиван, а један негативан;
 • начин изолације и мере које се спроводе у односу на прописане званичним Упутством апсолутно су неадекватне;
 • режим посете болесницима не регулисан и без контроле;
 • не постоји упутство за употребу антибиотика;
 • задржавање појединих пацијената необјашњиво дуго;
 • не функционише систем унутрашње контроле квалитета стручног рада;
 • у санитарним чворовима и болесничким собама није обезбеђена топла вода;
 • опште санитарно-хигијенско стање је визуелно незадовољавајуће;
 • микробиолошке анализе узетих брисева и столица су у току.

 

На основу затеченог стања ЗЗЈЗ Ћуприја предлoжио је следеће мере:

 1. Обуставити пријем нових пацијената на Ортопедском одељењу.
 2. Уколико постоји могућност, инфициране пацијенте пребацити на Инфективно оделење или их лечити до обескличења на оделењу.
 3. Све пацијенте који могу да наставе лечење у кућним условима отпустити са оделења.
 4. Обезбедити одређени број болесничких соба на Хируршком одељењу за пријем хитних случајева и премештај пацијената који не могу да наставе лечење у кућним условима.
 5. Након пражњења оделења извршити чишћење, прање, сушење и дезинфекцију просторија, прибора и опреме.
 6. Извршити контролу ефикасности спроведених мера и зависно од резултата, наставити са нормалним радом.
 7. Увести дневно праћење болничких инфекција на оделењу (праћење инциденце).
 8. Израдити протокол (упутство, процедуру) за употребу антибиотика.
 9. Активирати систем унутрашње контроле стручног рада са вођењем одговарајућих записа.
 10. Наставити дневно праћење епидемиолошке ситуације.

У случају не спровођења свих ових мера прети опасност ширења инфекције (већи број оболелих од уобичајеног), тј. преласка у епидемијски облик, што аутоматски подразумева затварање оделења до одстрањења свих недостатака.

 

Епидемиолог члан Комисије за болничке инфекције

Dr med. spec. Ивица Јоцић

Начелник Центра за контролу и превенцију болести

Dr med. spec. Весна Стефановић

Директор Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“

Dr med. spec. Горан Радовановић