Представљамо Вам и препоручујемо апликацију ,,Оставите цигарете,,
доступну на Google Play stor -у. Ова изузетно корисна апликација може у
великој мери помоћи свима који желе да оставе цигарете.
Апликација је креирана од стране тима из ДЗ Лозница – аутор др Дарко
Тешмановић, програмер Жељко Ковачевић и дизајнер Соња Стојчевски.

Линк за преузимање :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darko.ostavitecigarete