У свету свака десета особа живи са неким обликом инвалидитета. Велики број особа које живе са инвалидитетом суочава се са неразумевањем  и дискриминацијом.

Мисија Светске здравствене организације је да унапреди квалитет живота особа које живе са инвалидитетом путем националних, регионалних и глобалних активности и да подигне свест јавности о величини проблема и његовим последицама. Један од циљева је и подизање свести о важности интеграције особа са инвалидитетом у све аспекте живљења.