Здравствени радници и здравствени  сарадници у оквиру овог центра баве се:

1.Програмирањем и планирањем здравствено-васпитног рада.
2.Праћењем и проучавањем здравствене културе становништва.
3.Успостављањем одговарајућих модела здравствено-васпитног рада са становништвом, здравственим радницима и осталим  радницима у другим секторима који су везани за здравствену заштиту и врше евалуацију здравствено-васпитних програма и непосредно  учествују у здравственом васпитању народа.

У оквиру еколошког васпитања баве се:

4. Програмирањем и планирањем еколошког васпитања.
5. Праћењем, проучавањем еколошке културе становништва.
6.Успостављањем одговарајућих модела еколошко-васпитаног рада са становништвом,
здравственим радницима и осталим  радницима у другим секторима који су везани за  еколошку заштиту и врше евалуацију  еколошко-васпитних програма и непосредно учествују у еколошком васпитању народа.

У оквиру мулти медијске активности баве се:

7. Здравственим  новинарством.
8.  Припремањем радио, ТВ емисија и чланака за новине и часописе из делатности Завода, и учествовањем у емисијама.
9. Сарадњом са локалним  масовним медијима и дражавним  и другим медијима ради обезбеђења простора за програме и емисије које припрема Завод.
10. Уређивањем часописа, агитки, публикација и брошура из области заштите здравља.
11. Учешће у разним стручним телима везаним за здравствену делатност и здравствену заштиту, унутрашњи и спољни надзор над стручним радом у поменутим областима у Заводу или ван њега.