Јавни оглас

Објављено 31. октобра 2019. у Актуелности

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарства здравља, број 112-01-710/2019-02 од 17.06.2019. године, у Заводу заведеног  број 1100/1 од 28.06.2019. године, и дописом Министарства здравља, број 112-01-833/2019-02 од 26.07.2019. године , у Заводу заведеног  број 1315/1 од 05.08.2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји за 2018. годину, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 1707/1 од  18.10.2019. године, расписује се   ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:     ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у Центру за контролу и превенцију болести………………………………………………………………… 1 извршилац   Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:   Средње образовање Стручни испит Лиценца Најмање 18 месеци радног искуства Положен возачки испит „Б“ категорије – минимум   Опис послова: – прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; – обавља послове у ванредним ситуацијама узрокованих поплавама, земљотресима, епидемија ма заразних болести које захтевају ангажовање стручних екипа Центра за контролу и превенцију болести; – спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; – обавља послове имунизације у смислу техничке помоћи лекару специјалисти током анти – рабичне заштите; – пружање техничке помоћи лекару специјалисти око израде периодичних извештаја о кретању заразних болести, ажурирање база незаразних болести, епидемиолошког надзора и надзора над болничким инфекцијама; – учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада; – спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; – обавља поступке потребне за третман инфективног медицинског отпада (прима, мери, води рачуна о опреми у складу са водичима добре праксе, оверава транспортну документацију, припрема за третирање, обавља третман, надгледа рад стерилизатора, оперативно ради на дробилици); –  прикупљање индивидуалних и групних пријава заразних болести са терена; –  евидентирање пријава, шифрирање и електронска обрада пријава; –  прикупљање и евидентирање пријава и одјава епидемија заразних болести; –  штампање и достављање извештаја свим учесницима у програму; –  вођење картотеке клицоноштва; –  индивидуални здравствено–васпитни рад; –  подела здравствено–едукативног материјала; –  пријем и узимање материјала за микробиолшку анализу; –  попуњавање и достављање санитарних књижица; –  евидентирање података у регистре оболелих; –  активно иступање на стручним скуповима и објављивање стручних радова; –  континуирано лично оспособљавање  ( изучавање стручне медицинске литературе увођење у рад нових радника ); –  едукација здравствених и других радника; –  двадесетчетворосатна приправност у оквиру заједничког тима за ванредне ситуације; –  припрема и спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације –  други послови из области струке по налогу претпостављеног.     Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:   Пријаву на...

Сазнај више

ИМУНИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ГРИПА НА ТЕРИТОРИЈИ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА -Сезона 2019-2020 година

Објављено 15. октобра 2019. у Актуелности, Промоција

ИМУНИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ГРИПА НА ТЕРИТОРИЈИ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА Сезона 2019-2020 година   У периоду од 11.10.2019 год. до 15.10.2019 год.,обављена је дистрибуција вакцина против грипа свим домовима здравља на територији Поморавског Округа и то у следећим количинама: -ДЗ Деспотовац         600 доза -ДЗ Јагодина              1900 доза -ДЗ Параћин               2000 доза -ДЗ Рековац                 500 доза -ДЗ Свилајнац             1300 доза -ДЗ Ћуприја                 600 доза У складу са препорукама СЗО и на основу доминантних типова вируса грипа регистрованих у циркулацији у претходној сезони,ове године је у употреби четворовалентна инактивисана вакцина произвођача SANOFI PASTEUR ,која садржи тип АH1N1 вируса грипа, AH3N2 и два типа B вируса. Време неопходно за стицање имунитета је 2-3 недеље након давања вакцине , па стога и подсећамо лица која су у посебном ризику (хронични поремећај плућног система, хронични поремећај кардиоваскуларног система,метаболички поремећаји,бубрежна дисфункција итд.) на неопходност вакцинисања. Вакцинација против грипа се спроводи у циљу редуковања оболевања и умирања ,као и редуковања преношења вируса грипа у породици ,колективу и...

Сазнај више

Јавне набавке мале вредности 13/19– Хромогене – готове подлоге

Објављено 14. октобра 2019. у 2019, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Хромогене – готове подлоге Позив за подношење понуда Конкурсна документација Појашњење kонкурснe документацијe Рок подношења понуде: 24.10.2019. године до 9...

Сазнај више

Имунизација становништва против грипа

Објављено 11. октобра 2019. у Актуелности, Промоција

Имунизација становништва против грипа у Републици Србији у сезони 2019/2020   Грип је велики јавно-здравствени и социо-економски изазов, имајући у виду  да годишње преко 100 милиона људи оболи на глобалном ниву од којих 250–650 хиљада умре од компликација ове болести, доводећи до смањења радне способности  и оптерећености здравственог система. У складу са Правилникoм о  програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, спроводи се обавезна имунизација лица у посебном ризику код трудница и свих лица старијих од 6 месеци живота са: хроничним поремећајима плућног система (укључујући астму), хроничним поремећајима кардиоваскуларног система(искључујући хипертензију), метаболичким поремећајима (укључујући шећерну болест, гојазност са БМИ> 40), бубрежном дисфункцијом, хемоглобинопатијом, хроничним неуролошким поремећајима, имуносупресијом (укључујући особе са ХИВ/АИДС, особе са функционалном или анатомском аспленијом), примаоца трансплантата. Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи: код лица смештених и запослених у геронтолошким центрима; код деце, омладине и старих лица смештених у социјално-здравственим установама и код лица запослених у тим установама, као и код лица запослених у здравственим установама. Након дуго година примене сезонске тровалентне вакцине против грипа, имајући у виду значајно учешће типа Б вируса грипа у оболевању популације на глобалном нивоу (20-30%), у састав вакцине поред два типа А вируса грипа су уврштена и два типа Б вируса, те је стога за ову сезону обезбеђена доступност четворовалентне вакцине. Четворовалентна (сезонска) вакцина поред типа АH1N1 (A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus) вируса грипа, садржи типове АH3N2 (A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus) и два типа B вируса грипа (B/Colorado/06/2017-like virus B/Victoria/2/87 lineage и  B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage))  у складу са препорукама СЗО за северну хемисферу и одлуци ЕУ за сезону 2019/2020, а на основу доминантних типова вируса грипа регистрованих у циркулацији у претходној сезони на територији северне хемисфере за које се очекује да могу да изазову како спорадично, тако и епидемијско јављање у популацији у сезони 2019/2020. Време неопходно за стицање имунитета је 2-3 недеље након давања вакцине, а трајање поствакциналног имунитета варира и износи од 6-12 месеци, па из тога произилази потреба вакцинације сваке године, као и због варирања различитих сојева вируса грипа који могу да се мењају сваке године/сезоне. Имајући у виду различиту ефикасност вакцине према узрасним категоријама код којих се апликује, потребно је напоменути да се код вакцинисаних у случају оболевања развија блажа клиничка слика, као и да се редукују могуће теже компликације у случају оболевања код особа које су у ризику. Код наведених категорија становништва које су у повећаном ризику, болест може имати за последицу и смртни исход због секундарно насталих компликација (најчешће запаљења плућа). Изузимајући привремене или трајне контраиндикације, ову вакцину је могуће апликовати већ у узрасту од навршених 6 месеци живота.  Преосетљивост на јаја, пилеће протеине, неомицин и формалдехид су најчешће контраиндикације код ове вакцине. Имунолошки одговор може бити ослабљен у случају имуносупресивне терапије, као што су кортикостероиди, цитотоксични лекови или...

Сазнај више

Јавне набавке мале вредности 14/19– Тестови за идентификацију бактерија и израду антибиограма

Објављено 9. октобра 2019. у 2019, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Тестови за идентификацију бактерија и израду антибиограма Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок подношења понуде: 18.10.2019. године до 9...

Сазнај више