Предмет јавне набавке:Капитално одржавање пословне зграде – радови: Адаптација пословног простора: 1. Грађевински радови; 2. Хидротехничке инсталације; 3. Електроенергетске инсталације Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок подношења понуде: 14.05.2019. године до 9 часова Одлука о додели уговора...