* У Заводу за јавно здравље Ћуприја полаже се Стручни испит за здравствене раднике са вишом и средњом стручном спремом .

* Пријава испита може се извршити у заводу сваког радног дана од 07-14 часова.

 

* Потребна документација:

  • Оверена фотокопија дипломе
  • Оверена приправничка књижица или оверена потврда о обављеном приправничком стажу у складу са Правилником о приправничком стажу и стручном испиту (Сл. Гласник РС бр.31/2012) којим се прописују план и програм приправничког стажа за приправнике здравствене раднике и здравствене сараднике .
  • Венчани лист за особе које су промениле презиме
  • Молба за полагање испита (добија се у заводу)
  • Потврда о уплати накнаде за полагање испита (уплата се врши на благајни завода)

* Полагање испита обавља се последње недеље у месецу пред испитном комисијом

 

* На испиту кандидати добијају по 4 питања:

1 из општег дела
1 из заштите становништва од заразних болести
2 из стручног дела (у зависности од смера)

Председник испитне комисије
Прим Др Драгана Радовановић

 

Кликом на линкове испод можете преузети испитна питања