* У Заводу за јавно здравље Ћуприја полаже се Стручни испит за здравствене раднике са вишом и средњом стручном спремом .

* Пријава испита може се извршити у заводу сваког радног дана од 07-14 часова.

 

* Потребна документација:

  • Оверена фотокопија дипломе
  • Оверена приправничка књижица или оверена потврда о обављеном приправничком стажу у складу са Правилником о приправничком стажу и стручном испиту (Сл. Гласник РС бр.1/2016) којим се прописују план и програм приправничког стажа за приправнике здравствене раднике и здравствене сараднике .
  • Очитана лична карта
  • Венчани лист за особе које су промениле презиме
  • Молба за полагање испита (добија се у заводу)
  • Потврда о уплати накнаде за полагање испита. (Накнада за полагање стручног испита је 8.990,00. Уплату извршити на текући рачун Завода за јавно здравље у Ћуприји бр.840-131667-14)

* Полагање испита обавља се последње недеље у месецу пред испитном комисијом

 

 

 

 

Председник испитне комисије
Прим Др Драгана Радовановић

 

Кликом на линкове испод можете преузети испитна питања