Здравствени радници и здравствени сарадници у оквиру овог одељења баве се:

 1. Контролом снабдевања водом за пиће.
 2. Диспозицијом отпадних материјала.
 3. Хигијеном насеља.
 4. Контролом отпадних вода.
 5. Аерозагађењима.
 6. Штетним материјама у храни и води.
 7. Акцидентним ситуацијама.
 8. Хигијенско – санитарни надзор у  објектима за производњу и промет животних намирница.
 9. Контролом санитарно-хигијенских услова у објектима за исхрану.
 10. Испитивање исхране и ухрањености становништва.
 11. Планирањем исхране појединих категорија осигураника и других грађана.
 12. Прегледом пацијената и прописивањем дијететског режима.
 13. Хигијенско  санитарним надзором  школских објекта , предшколских установа и установа за боравак деце и омладине.

Zahtevi za ispitivanje: