Здравствени  радници и здравствени сарадници у оквиру  ове лабораторије баве се:

  1. Мерењем и узорковањем у области аерозагађења, земљишта,отпада и седимента.
  2. Издавањем извештаја о испитивању.
  3. Тумачењем резултата испитивања и давање мишљења.
  4. Стручно-методолошком делатношћу у области аерозагађења, земљишта,отпада и седимента.
  5. Едукативном делатношћу у области аерозагађења.

Територија покривања мобилне лабараторије:

Untitled-1.jpg

Презентација мобилне лабараторије