Здравствени  радници у оквиру ове лабораторије баве се:

  1. Микробиолошком анализом животних намирница, воде за пиће, површинских и базенских вода, отпадних вода, ваздуха, предмета опште употребе и др.
  2. Стручно-методолошком делатношћу у области санитарне микробиологије.
  3. Едукацијом здравствених и других радника.
  4. Другим пословима из области струке.