Здравствени  радници и здравствени сарадници у оквиру  ове лабораторије баве се:

  1. Анализом животних намирница у смислу састава и здравствене исправности, сходно савременим методама.
  2. Хемијском  анализом пијаћих вода, као и анализом предмета опште употребе.
  3. Хемијском анализом отпадних вода.
  4. Хемијском анализом аерозагађења.
  5. Токсиколошким анализама биолошког материјала.
  6. Токсиколошким анализама вода, намирница, отпадних вода и других материјала.