У периоду од 01.07.2013. до 30.09.2013. (трећи квартал 2013-те год.), није било јавних набавки и тендера.
Закључени уговори

——————————————
18.02.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Административни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 28.02.2014.
———————————————
19.02.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Vidas testovi
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Рок пријаве: 03.03.2014.
————————————————
20.02.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Електрична енергија
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 04.03.2014.
—————————————————————————–
25.02.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Материјал за токсиколошку и санитарну хемију
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење документације
Рок пријаве: 06.03.2014.
—————————————————————————–
28.02.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 10.03.2014.
—————————————————————————–
03.03.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Одржавање лабораторијске опреме – еталонирање и сервисирање мерне опреме
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 12.03.2014.
—————————————————————————–
26.03.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 08.04.2014.
—————————————————————————–
26.03.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Аутомобили
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 10.04.2014.
—————————————————————————–
28.04.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Лабораторијска опрема – Гасни анализатор
Обавештење о продужетку рока са позивом за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење документације
Појашњење документације2
Рок пријаве: 12.05.2014.
—————————————————————————–
24.04.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Медицински потрошни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење документације
Рок пријаве: 13.05.2014.
—————————————————————————–
25.04.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Хромогене – готове подлоге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење документације
Рок пријаве: 14.05.2014.
—————————————————————————–
28.04.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Микробиолошки препарати
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
08.05.2014.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРОДУЖЕН РОК ПРИЈАВЕ
Обавештење о продужетку рока за пријаву
Измењена конкурсна документација
08.05.2014. – Појашњења документације : Појашњење1Појашњење2, 15.05.2014-Појашњење 3,  20-21.05.2014-Појашњење 4, Појашњење 5
Рок пријаве: 26.05.2014.
—————————————————————————–
26.06.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Микробиолошки препарати – Поновљени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
27.06.2014. – Појашњења документације
Рок пријаве: 07.07.2014.
—————————————————————————–
25.09.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Капитално одржавање пословне зграде – радови: набавка и уградња прозора.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК
Рок пријаве: 06.10.2014.
—————————————————————————–
03.10.2014. – Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке : Изградња гараже
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 14.10.2014.