Предмет јавне набавке: Анализатор укупног органског угљеника (ТОЦ) у ваздуху

Рок подношења понуде: 27.04.2018. године до 10 часова

Одлука о додели уговора