Предмет јавне набавке : Аутомобили
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 10.04.2014.