Предмет јавне набавке:  Електрична енергија

Рок подношења понуде: 19.02.2018. године до 9 часова