Часопис ПОНС

ponsЖивимо у динамичном времену, на почетку трећег миленијума, у добу које се одликује променама у комплетном приступу животу. То је “Шок будућности” или “цивилизација трећег таласа” (постинформатичка ера), где се јавља нагласак на информационе технологије (ИТ) и комуникације као основе ових промена у будућности. Са друге стране, сведоци смо сиромаштва усред богатства, уништавања човекове околине, неконтролисане урбанизације, несигурност запослења, транзиције, инфлације и осталих економских и друштвених поремећаја. Често то називају и “посустајање будућности”.

Потреба за адекватним променама програма, организације и система индустрије здравља и здравства услов је и претпоставка за успешно остваривање постављених циљева, у области деловања јавног здравства и његове праксе – очување и унапређења здравља становништва, промоцији здравља и прихватање здравих стилова живота, побољшање квалитета живота становништва у целини.

Више о часопису на његовом сајту: www.ponsjournal.info/

ПОНС – Предговор нултом броју

Пишући ову уводну реч за први број пишем је са жељом да траје, да се вине ван наших простора и да тамо негде у будућности неки нови нараштај се сети нас који смо остали у прошлости. Пишем са жељом да овај часопис, живи што дуже, да бисмо ми живели са њима. Надам се и верујем, јер без вере рад неби имао никаквог смисла, да ће се у часопису објавити много зрнаца научне истине. Верујем да ће сви који се баве научним истраживањем прихватити часопис и наше опредељење за медицину засновану на доказима. Зато позивам све, који мисле као ми, да објаве своје доказе за поједине научне истине и да постепено скидамо вео по вео са медицинских заблуда.

Желим да кроз овај часопис прикажем неке основне постулате из кодекса етике, а за ову прилику издвојићу следећи:

“Унапређење и чување здравља, лечење оболелих и продужење људског века јесте основни задатак сваког здравственог радника. У том циљу он се бори против свих фактора који штетно утичу на здравље људи, смело и отворено указује на узроке обољевања, стара се о уклањању узрока и њихових последица и указује на одговорност друштва у унапређењу здравља. Здравствени радник активно учествује у здравственом васпитању подижући здрвствену свест и културу народа, иступа против заосталости и остатака предрасуда и сузбија све облике надрилекарства“.

Ми желимо овакве здравствене раднике – придружите нам се. Такође желимо да створимо много мостова, за почетак стварамо овај први.

Главни и одговорни уредник Проф Др мед Др Драгутин Арсић


ГОДИШЊАК – предговор

godisnjakСТАТИСТИЧКИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА И ПОЈЕДИНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА је редовна годишња публикација Завода за јавно здравље у Ћуприји у којој се објављују годишњи здравствено-статистички подаци и подаци виталне статистике за територију Поморавског округа.

Здравствено-статистички подаци које су доставиле здравствене установе са нашег округа, као и подаци Републичког завода за статистику, обрађени су, сумирани и груписани у више целина и односе се на демографске и виталне показатеље територије Поморавског округа, запослене раднике у здравственим установама, обим и садржај здравствене делатности и обољевање становника.

Статистички приказ представља, првенствено, повратну информацију здравственим установама које достављају здравствено-статистичке извештаје Заводу за јавно здравље у Ћуприји, али је намењен и другим корисницима и заинтересованим појединцима.

Надамо се да ће овај Статистички приказ задовољити основне потребе корисника. Сваку сугестију и примедбу, која води побољшању и већем коришћењу ове публикације, са захвалношћу ћемо прихватити.

Начелник Центра за анализу, планирање и организацију
здравствене заштите, биостатистику и информатику у здравству
Др Драгана Радовановић

Овде можете скинути годишњак за следеће године:
2004 | 2005 | 200620072008200920102011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |