Јавна набавка мале вредности 15/15

Објављено 6. новембра 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке:  Капитално одржавање пословне зграде – радови: Демонтажа постојећих прозора, одлагање у дворишту Завода (у целости),набавка и уградња нових прозора, пасовање и дихтовање постојећих окапница са спољне стране отвора, чишћење и дезинфекција подова просторија по завршетку радова. Позив за подношење понуда Конкурсна документација   Продужен рок за подношење пријава 24.11.2015.  Измењени позив и конкурсну документацију можете преузети на линкове испод. Измењен позив за подношење понуда ( 13.11.2015.) Измењена конкурсна документација ( 13.11.2015.) Одговори на питања, ( 13.11.2015.), Рок подношења понуде: 24.11.2015. године до 9 часова.   Oбавештење о закљученом...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 14/15

Објављено 1. септембра 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Остали лабораторијски материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања, ( 02.09.2015.) , ( 03.09.2015.) Рок подношења понуде: 09.09.2015. године до 9 часова Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 11/15

Објављено 26. маја 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Медицински потрошни материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања, ( 29.05.2015./1), ( 29.05.2015./2) Рок подношења понуде: 04.06.2015. године до 9...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 10/15

Објављено 7. маја 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Микробиолошки препарати Позив за подношење понуда Конкурсна документација   Измењен позив за подношење понуда ( 12.05.2015.) Измењена конкурсна документација ( 12.05.2015.)   Измењен позив за подношење понуда ( 14.05.2015.) Измењена конкурсна документација ( 14.05.2015.) Одговори на питања, ( 12.05.2015.), ( 14.05.2015.)   Рок подношења понуде: 25.05.2015. године до 9...

Сазнај више