Јавна набавка мале вредности 14/14

Објављено 25. септембра 2014. у 2014, Јавне набавке

Предмет јавне набавке : Капитално одржавање пословне зграде – радови: набавка и уградња прозора. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК Рок пријаве:...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 12/14

Објављено 28. априла 2014. у 2014, Јавне набавке

Предмет јавне набавке : Лабораторијска опрема – Гасни анализатор Обавештење о продужетку рока са позивом за подношење понуда Конкурсна документација Појашњење документације Појашњење документације2 Рок пријаве:...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 11/14

Објављено 28. априла 2014. у 2014, Јавне набавке

Предмет јавне набавке : Микробиолошки препарати Позив за подношење понуда Конкурсна документација 08.05.2014.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРОДУЖЕН РОК ПРИЈАВЕ Обавештење о продужетку рока за пријаву Измењена конкурсна документација 08.05.2014. – Појашњења документације : Појашњење1,  Појашњење2, 15.05.2014-Појашњење 3,  20-21.05.2014-Појашњење 4, Појашњење 5 Рок пријаве:...

Сазнај више