МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ДИЈАБЕТЕС 14. НОВЕМБАР СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА 2020. године кампања Светског дана дијабетеса фокусира се на промовисање улоге медицинских сестара у превенцији и лечењу дијабетеса. Медицинске сестре тренутно чине више од половине глобалне здравствене радне снаге. Они раде изванредан посао подржавајући људе који живе са широким спектром здравствених проблема. Људи који или живе са дијабетесом или су у ризику да се болест  развије, такође требају њихову подршку. Особе које живе са дијабетесом суочавају се са бројним изазовима, а образовање је од кључне важности како би  их медицинске сестре оспособиле за вештине које ће им бити од изузетне важности. Како број људи са дијабетесом наставља да расте широм света, улога медицинских сестара и другог здравственог особља постаје све важнија. Пружаоци здравствених услуга као и Владе држава морају препознати важност улагања у образовање и обуку. Уз одговарајућу стручност, медицинске сестре могу учинити огромну разлику у побољшању квалитета живота  особама  погођеним  дијабетесом. Тема Светског дана дијабетеса 2020 је Медицинска сестра и дијабетес. Кампања има за циљ подизање свести о кључној улози коју медицинске сестре играју у пружању подршке људима који живе са дијабетесом. Према Светској здравственој организацији (WHO) медицинске сестре чине 59% здравствених радника. Глобална сестринска радна снага је 27,9 милиона, од чега је 19,3 милиона професионалних медицинских сестара. Глобални недостатак медицинских сестара у 2018. години био је 5,9 милиона. 89% тог недостатка концентрисано је у земљама са ниским и средњим приходима. Број обучених и запослених медицинских сестара треба да расте за 8% годишње да би се превазишли алармантни недостаци у професији до 2030. године. СЗО процењује да укупна инвестиција потребна за постизање циљева зацртаних у Циљевима социјалног развоја  до 2030. године износи 3,9 билиона USD – од чега би 40% требало да буде посвећено награђивању здравствене радне снаге. Улагање у здравствену радну снагу такође има капацитет да утиче на друге циљеве одрживог развоја, на искорењивање сиромаштва, обезбеђивање инклузивног и равноправног образовања, постизање родне равноправности кроз запошљавање и оснаживање жена и промовисање пристојног рада и одрживог и инклузивног економског раста. Креатори политике и медицинске сестре требају бити упознати о корацима који се могу предузети како би се осигурало да здравствени радници буду најбоље припремљени да пруже подршку људима који живе са дијабетесом у својим заједницама – кроз боље образовање и финансирање. Медицинске сестре и њухова улога у лечењу  дијабетеса Као високо цењени чланови  друштвене заједнице, медицинске сестре обављају изванредан посао подржавајући људе који живе са широким спектром здравствених проблема. Људи који или живе са дијабетесом или су у ризику да се они развију, такође требају њихову подршку. Људи који живе са дијабетесом суочавају се са бројним изазовима, а образовање је од кључне важности да их медицинске сестре оспособе за вештине које ће их подржати. Континуирана едукација помаже  медицинским сестрама  да...