Предмет јавне набавке: Дијагностички тестови – Серолошка дијагностика Позив за подношење понудаКонкурсна документација Рок подношења понуде: 20.07.2020. године до 9...