МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 10. децембар

Објављено 10. децембра 2019. у Актуелности, Промоција

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 10. децембар    Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је  10. децембар  за Дан људских права  1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација  по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света,  „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације. Није била правно обавезујућа већ више део међународног обичајног права све до Међународне конференције УН о људским правима 1968. године када је одлучено да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице. Представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и  о економским, социјалним и културним правима. Поред овог глобалног нивоа заштите људских права који се остварују кроз инструменте УН за развој и заштиту људских права на европском регионалном нивоу од нарочитог је значаја Конвенција о заштити људских права и основних слобода Савета Европе, донета 1950. године која не само да штити основна људска права и слободе већ установљава и механизам надзора над њиховим остваривањем и заштитом. Људска права су основна права која има свака особа,  која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на  држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим међународним уговорима и законима. Ове године Међународни дан људских права посвећен је обележавању 20 година од оснивања Канцеларије високог комесара УН, 21. децембар 1993. године. Генерална Скупштина УН основала је овај орган поступајући по препорукама усвојеним на Светској конференцији о људским правима одржаној нешто раније у Бечу,   када је усвојена  Бечка декларација и програм акције  који означавају  јачање даљих напора у заштити и промовисању људских права у свету. Високи комесар за људска права делује као снажан ауторитет и глас жртви,залаже се да стандарди људских права буду спроведени кроз програме УН како би мир и сигурност, развој и људска права као три најзачајнија стуба система УН били међусобно повезани и условељени. У свету је протеклих 20 година дошло до темељног напретка у унапређењу права жена, развоја међународног права за утврђивање одговорности за кршење људских права, зашти и промоцији права маргинализованих група и много веће разумевање универзалности и недељивости људских права. Као чланица Уједињених нација  Република Србија  настоји да допринесе унапређењу толеранције, једнакости и равноправности  и да обезбеди заштиту људских права.   „Србија је постигла напредак у области поштовања људских права, позитиван је знак што власти приступају питањима људских права на миран и...

Сазнај више

ОНКО – апликација за мобилне телефоне са информацијама о раку, лечењу рака и подршци

Објављено 5. децембра 2019. у Актуелности, Промоција

ОНКО – апликација за мобилне телефоне са информацијама о раку, лечењу рака и подршци   www.onko.rs Апликација за мобилне телефоне ОНКО са информацијама о раку, лечењу рака и подршци, која је настала у склопу пројекта Института за онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака“ под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, представљена je 3. децембра. Ова апликација намењена је онколошким пацијентима, члановима њихових породица, становништву, здравственим радницима, медијима… свима којима су неопходне лако разумљиве, практичне али и научно засноване информације, као, на пример: Да ли се рак може спречити? Ако може, шта могу да предузмем? • Да ли је рак наследна болест? • Како се рак открива? Када се за преглед дојки ради ултразвук а када мамографија? Чему служе туморски маркери? • Ко може да ми помогне да превазиђем шок након суочавања са дијагнозом рака? • Како да помогнем блиској особи која болује од рака? • Како се припремити за операцију? Како убрзати опоравак након операције? • Шта је хемиотерапија, како делује?Како ублажити тегобе? • Како се спроводи зрачна терапија, колико дуго, да ли има нежељених ефеката? • Како да се храним током лечења, да ли да пређем на алкалну дијету? • Да ли смем да радим вежбе, да ли је касно да сад престанем да пушим? • Да ли да користим препарате за јачање имунитета? Витамине или минерале? Да ли ће ми помоћи акупунктура или хомеопатија? Како је припремљена апликација ОНКО? Апликација је припремљена у склопу пројекта Института за онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака“ под покровитељством Министарства здравља Републике Србије. Мотив за покретање наведеног пројекта био је да се пацијентима обезбеде разумљиве информације о превенцији, дијагностици и лечењу малигних болести, упутства за понашање током и након онколошког лечења, савети за лакше прихватање болести и лечења,као и практичне информације за лакше сналажење у Инстуту и систему онколошке здравствене заштите. Питања која пацијенте и њихове породице највише интересујуизабрана су у сарадњи са Радном групом за подршку пацијентима IORS и удружењима пацијената, а изабране су 22 теме на које су брошуре припремили стручњаци из одговарајућих области. Како се данас за добијање тражених информација користе савремене технологије, сав овај материјал преточен је у мобилну апликацију. На тај начин, сви текстови су доступни преко мобилног телефона и омогућене су њихове измене. Апликација је корисна и за здравствене раднике јер онколошки пацијенти од њих очекују одговоре на најразличитија питања која нису увек детаљно обухваћена формалном медицинском едукацијом а могу бити значајна су за успешност лечења и квалитет живота пацијената. Како користити ОНКО? Преузмите апликацију преко продавнице вашег телефона (Play продавница за андроид и ускоро  AppStore за ајфон). Информације о апликацији можете наћи и на ...

Сазнај више

Међународни дан особа са инвалидитетом

Објављено 3. децембра 2019. у Актуелности, Промоција

Међународни дан особа са инвалидитетом   Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се особе с инвалидитетом суочавају а то су пре свега сиромаштво, висока стопа незапослености и икљученост из друштва. Лајтмотив овогодишњег обележавања овог датума је укинути баријере и  отворити врата за инклузивно друштво и развој за све. Преко милијарду људи, или приближно 15 одсто светске популације, живи са неким обликом инвалидитета. Широм света, особе са инвалидитетом се суочавају са бројним  баријерама које их искључују из пуног и ефикасног учествовања у друштвеним токовима. Они се суочавају са неједнаким могућностима у погледу образовање, запошљавање, здравствене и социјалне заштите. Контрадикторност је да су ови свеприсутни проблема остали друштвено невидљиви па се и особе са инвалидитетом осећају невидљивима у својим заједницама, а очекују да имају једнаке могућности али пре свега да имају и право на различитост. Република Србија је постигла напредак у погледу законске и подзаконске регулативе када је у питању положај особа са инвалидитеом, али је присутан проблем одговарајуће имплемантације. Генералне скупштине УН је у  децембру 2006. године усвојила  Конвенцију о правима особа с инвалидитетом.  Република Србија је 2009. године ратификовала Конвенцију о правима особа с инвалидитетом с пратећим Опционим протоколом уз конвенцију. Овим документом потврђена је универзалност и недељивост свих људских права и основних слобода, као и потреба да се особама са инвалидитетом гарантује пуно уживање свих права и слобода, без дискриминације. Наша држава је, у складу са преузетим обавезама, доставила Комитету УН за права особа са инвалидитетом Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Стратегија превенције и заштите од дискриминације, коју је Влада Републике Србије усвојила у јуну ове године, препознаје особе са инвалидитетом као и даље осетљиву друштвену групу и међу задацима Стратегије су и стварање безбедног окружења за припаднике осетљивих друштвених група и унапређење степена толеранције према њима; искорењивање односно сузбијање говора мржње и аката физичког и психичког насиља и привођење правди учинилаца таквих аката и радњи; и јавно заговарање неопходности спречавања дискриминације и промовисање културе толеранције. ИЗВОР :...

Сазнај више