СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА 11. ЈУЛ   Од 1990. године обележава се Светски дан становништва у складу са актуелном темом и тренутним потребама, како би се унапредиле развојне стратегије Уједнињених нација и држава чланица.  Генерална скупштина Уједињених нација уврстила је овај дан у календар светских манифестација зато што је у  јулу 1987. (11.07.1987. ) године светска популација достигла број од пет милијарди становника. Овогодишњи Светски дан становништва скреће глобалну пажњу на недовршене послове Међународне конференције о становништву и развоју из 1994. године. Прошло је 25 година од те значајне конференције, на којој је 179 влада признало да су репродуктивно здравље и родна равноправност кључни за постизање одрживог развоја.   У новембру ће Популациони фонд Уједењених нација (http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html), заједно са владама Кеније и Данске, сазвати конференцију на високом нивоу у Наиробију како би убрзала напоре за постизање ових неиспуњених циљева. На Светски дан становништва  позивају се лидери, креатори политике, организатори на локалном нивоу, институције и други да помогну како би остварња из обалсти репродуктивнг здравља постала стварност за све категорије становништва. Репродуктивно здравље је суштина визије Популационог фонда- света у коме је свака трудноћа жељена, сваки порођај безбедан, а потенцијали сваког младог човека испуњени. Проблеми са репродуктивним здрављем су и даље главни узрок болести и смрти жена у порођајним годинама широм света. Већина глобалних питања и проблема који захтевају хитно решавање односи се на младе особе, девојке и жене, затим на смањивање сиромаштва, побољшање репродуктивног здравља, старење популације и урбанизацију. Oко 225 милиона жена у свету које желе да избегну трудноћу не користе сигурне и ефикасне методе планирања породице из разлога који се крећу од недостатка приступа информацијама или услугама, због недостатка подршке од њихових партнера или заједница. Већина ових жена са незадовољавајућим знањем или приступом контрацепцији живи у 69 најсиромашнијих земаља на свету . Процењен број становника у Републици Србији у 2018. години је 6 982 604. Посматрано по полу, 51,3% чине жене , а 48,7% мушкарци. Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,5‰. Према подацима виталне статистике у 2017, стопа природног прираштајаи зноси -5,5‰ . Стопа наталитета је 9,2‰ , а стопа морталитета 14,8‰ . Од 2007. до 2017. године, број становника се смањио за 360 721, док је просечна годишња стопа раста износила -4,5 на 1 000 становника.  Просечна старост становништва Републике Србије порасла је са 40,9 година (2007) на 43,0 (2017). Стопа наталитета је остала на истом нивоу у 2007. као и у 2017. и износила је 9,2‰ , док је удео жена у фертилном периоду у укупном становништву незнатно порастао са 21,9% на 22%. Просечна старост мајке при рођењу првог живорођеног детета је са 26,2 година (2007) порасла на 28,4 (2017), док...